Bjørnerud Fjellgård ligger i Nesfjellet i Nesbyen kommune, kun 2 timer fra Oslo. Gården var tidligere en del av gården Trondrud, men ble delt mellom børdrene Ole og Ola Haraldseth da de kjøpte Trondrud etter 2. verdenskrig. Ole tok navnet Bjørnerud og her bodde han med sin kone Oline og deres 7 barn.


Gården består av en rekke gamle tømmerhus som Ole og Olines sønn, Jan Haraldseth, har hentet fra ulike steder i Hallingdal og satt opp igjen på gården. Det siste huset som kom hit var Suterudstugu fra 1711. Huset er restaurert tilbake til sin opprinnelige stand og kan idag  leies til overnatting.


I gamledager hadde man geiter og kuer på gården. Oline melket geitene og ystet flere ganger i uken. Geitosten og primen solgte hun. Hos oss kan du oppleve denne  gamle tradisjonen med ysting helt fra separering av melk til ferdig hvitost og prim.

 

Bjørnerud Fjellgård er et veldig godt utgangspunkt for mange flotte opplevelser i Nesfjellet, både sommer og vinter. 


Hjertelig velkommen til oss!